Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012

Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Тренировка на базата "Гнездо на орли" - 20.09.2012
Снимки - Sportal.bg