Тренировка 23.02.2013

Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Тренировка 23.02.2013
Снимки - Радка Минчева (Дарик)