Спортното министерство дава концесията на „Лудогорец Арена” в началото на 2013 г.

Снимка: ludogorets.com
След като Министерството на спорта не даде съгласие да бъде стартирана процедурата за отдаване на концесия на стадион „Лудогорец Арена” и тя бе прекратена, Гонг потърси официалното обяснение на министерството по случая.

С оглед на в момента действащия закон за Физическото възпитание и спорта искането за концесия на „Лудогорец Арена“ е невъзможно, защото клубът не отговаря на изискването да е използвал спортния обект не по-малко от 10 години на законово основание и предназначение. Поради фактът, че това изскване е изключително противоречиво е извършена промяна в ЗФВС, с която то отпада. Няма логика сериозен инвеститор, който възнамерява да реновира и модернизира спортна база да бъде възпрeпятстван, само защото не е ползвал същата в продължение на 10 години. Промените влизат в сила от 1 януари 2013 г. и след този срок няма пречка Лудогорец да получи стадиона си на концесия. Към настоящия момент обаче Министерство на физическото възпитание и спорта, като държавен орган, не би могло да позволи неспазване на законите на Република България.

Гонг